Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 974
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1015
A+ A A-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ

22/07/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Διδυμότειχο 22/7/2016

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 10980
                                                                                                                                       ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 10/2016 Αριθ. Αποφ.: Γ 73
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» συνολικού Προϋπολογισμού : 49.996,80€ με τον Φ.Π.Α. 24% για
ελεύθερη παράδοση στον Δήμο Διδυμοτείχου.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα
διακήρυξη του ΕΚΠΟΤΑ.
1.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Διδ/χου
το αργότερο μέχρι την 29/7/2016 και ώρα 11.15 π.μ. (Έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως
εξής:
α. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπο τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την 29/7/2016 από ώρα 11:00
μέχρι 11: 15 (Λήξη υποβολής των προσφορών ).
β. Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγουμένης του διαγωνισμού ημέρα
28/7/2016, στο Δήμο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Βασ. Γεωργίου 1, 68300 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ.
2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου γραμμένοι στο οικείο
Επιμελητήριο .Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ολόκληρη την
προκηρυχθείσα ποσότητα.
3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των : 806,40 € ( 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς το
ΦΠΑ).
4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.Για περισσότερες
πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης , οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 25533 50662/50663 αρμόδιοι: κα Γκουντινάκη / κα Πετρίδου ).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή