ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

A+ A A-
Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (7)

Ενεργοποίηση υπηρεσίας i-bill της ΔΕΥΑΔ

 

 Αγαπητοί καταναλωτές

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία i-Bill.η οποία είναι μια εφαρμογή με την οποία οι λογαριασμοί δημιουργούνται ηλεκτρονικά και αποστέλλονται στους καταναλωτές με e-mail . Τα οφέλη της υπηρεσίας είναι ότι οι καταναλωτές:

·         Ενημερώνονται ταχύτατα για τον λογαριασμό τους.

·         Έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς όλο το 24ωρο.

·         Συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς βοηθούν στην εξοικονόμηση παραγωγής χαρτιού.

Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://deyadid.i-bill.gr

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ποιότητα νερού στις Δημοτικές Κοινότητες Απρονερίου και Βρυσικών)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με αφορμή ανυπόστατες φήμες που κατά πληροφορίες μας κυκλοφορούν στην περιοχή του Δήμου Δδυμοτείχου, η ΔΕΥΑΔ διαβεβαιώνει ότι το νερό που παρέχεται στους κατοίκους των οικισμών Ασπρονέρι, Βρυσικά, Γιατράδες και Σαύρα απολυμαίνεται κανονικά όπως πάντα, ελέγχεται τακτικά η αποτελεσματικότητα της απολύμανσης και είναι απολύτως ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για πόση. Η διανομή εμφιαλωμένου ύδατος πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες εξαιτίας των διακοπών υδροδότησης στους οικισμούς αυτούς και μόνο για αυτόν το λόγο.

 

Σε περίπτωση που λόγω αλλαγής της γεώτρησης τροφοδότησης των δεξαμενών ή λόγω τυχόν έκτακτων γεγονότων, η ΔΕΥΑΔ θα ενημερώσει υπεύθυνα και άμεσα τους καταναλωτές με τον προσφορότερο τρόπο και εφόσον απαιτηθεί θα φροντίσει ώστε να προμηθεύσει τους καταναλωτές με πόσιμο νερό. 

 

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή

 

1οΘέμαΗΔ:[ΑΔΣ 94/2023]

Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή

                                                                             

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την από 7-8-2023 εισήγηση του ασκ. καθήκοντα Γεν.Δ/ντή η οποία έχει ως εξής:

 

Με την 96/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου  λήφθηκε απόφαση για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου επί θητεία τεσσάρων (4) ετών (με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα τέσσερα έτη) και καθορίστηκαν τα ιδιαίτερα προσόντα αυτού. Στη συνέχεια η απόφαση αυτή στάλθηκε στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο με την 8211/1-2-2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΒΗ46ΜΤΛ6-Α87)  απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών ενέκρινε την πρόσληψη ενός ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή επί θητεία τεσσάρων (4) ετών (χωρίς όμως τη δυνατότητα ανανέωσης της θητείας)

Στη συνέχεια με την 92/23 απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη, προκήρυξη (με ΑΠ 2078/2023), η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 13/7/2023 (ΑΔΑ 9ΠΓΦΟΕΦΣ-ΩΦ1), στον ιστότοπο του Δήμου Διδυμοτείχου στις 13/7/2023, στην πανελλήνια εφημερίδα «Ριζοσπάστης» στο φύλο 15-16/7/2023, στην τοπική εφημερίδα «η Γνώμη» της 17/7/2023, και στην τοπική εφημερίδα «Μεθόριος» στις 20/7/2023, ενώ τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της ΔΕΥΑΔ στις 13/7/2023 και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Διδυμοτείχου στις 17/7/2023. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληγε στις 3/8/2023.

Έως σήμερα υποβλήθηκαν πέντε αιτήσεις (όλες εμπρόθεσμα), αυτές των

1.     Γκ. Ιφ. του Ιωαν. (ΑΠ 2431/23)

2.     Π. Ν. του Π. (ΑΠ 2435/23)

3.     Κ. Γ. του Αν. (ΑΠ 2446/23)

4.     Ντ. Ευαγ. του Δ.  (ΑΠ 2449/23) και

5.     Μ. Φ. του Τ. (ΑΠ 2479/23)

Θέτω υπόψη σας τις αιτήσεις με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά και παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά

 

 

 

Το Δ/κο Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του ασκούντα καθήκοντα Γεν.Δ/ντη, το γεγονός ότι σύμφωνα με την προκήρυξη, προαπαιτούμενα προσόντα είναι αυτά του Ν.1069/80 (ήτοι κατοχή πτυχίου ανωτάτης εκπαίδευσης, άριστη γνώση ξένης γλώσσας, και πέντε τουλάχιστον χρόνια σε θέση ευθύνης στο στενό δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό τομέα), ενώ επιθυμητά προσόντα είναι η εντοπιότητα (κάτοικος Ν. Έβρου)-πρόταξη έναντι λοιπών υποψηφίων και η γνώση σε αναλύσεις ύδατος και λυμάτων (συνεκτίμηση), καθώς και τις αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίες έχουν ως εξής:

 

1.  Γκ. Ιφ. του Ιωαν. (ΑΠ 2431/23)

            Κύρια Προσόντα: -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΑΠ,
-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΑΧΕΊΡΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΠ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡ/ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΠΘ
-ΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2008),
-Ξένη Γλώσσα ΕΠΙΠΕΔΟΥ
C2,
  Εμπειρία 11 χρόνια και 6 μήνες σε θέσεις υπαλλήλου
- Κάτοικος Ν. Έβρου
- Εμπειρία 3 μηνών σε χημείο

 2. Π. Ν. του Π. (ΑΠ 2435/23)

            Κύρια Προσόντα: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΕΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
-ΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2006),
- Ξένη Γλώσσα ΕΠΙΠΕΔΟΥ
C2,
- Εμπειρία 10 χρόνια ως ιδιοκτήτης επιχείρησης,
- Κάτοικος Ν. Έβρου
- ερευνητικά προγράμματα (χημικές αναλύσεις σε ύδατα   και ρύπους) 3 έτη και 4 μήνες, χημικός σε εταιρεία τροφίμων 7 μήνες

3.  Κ. Γ. του Αν. (ΑΠ 2446/23)

       Κύρια Προσόντα: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΠΘ
- ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜΘ (2014)
-Ξένη Γλώσσα ΕΠΙΠΕΔΟΥ
C2,
  Εμπειρία Αυτοαπασχολούμενος μηχανολόγος μηχανικός (εξωτερικός συνεργάτης ΔΕΥΑΔ) 4 έτη και ένας μήνας,
- Κάτοικος Ν. Έβρου
- Επορική δραστηριότητα 1 έτος και 3 μήνες

4.  Ντ. Ευαγ. του Δ.  (ΑΠ 2449/23)

       Κύρια Προσόντα: -ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  (2014)
  Εμπειρία Υπάλληλος γραφείου 30 μήνες,
- Κάτοικος Ν. Έβρου
- Υπάλληλος/υπεύθυνη ΚΔΑΠ 14 μήνες

5.  Μ. Φ. του Τ. (ΑΠ 2479/23)

            Κύρια Προσόντα: -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΠΘ,
-ΠΟΛΙΤΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΘ
- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡ/ΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΑΠ
-Ξένη Γλώσσα ΕΠΙΠΕΔΟΥ
C1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, Β2 ΑΓΓΛΙΚΑ, Α1 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ,
  Εμπειρία: Τεχνικό γραφείο από το 2017, συμβάσεις μίσθωσης έργου (παρακολούθηση έργων ΕΣΠΑ και
INTERREG) με ιδιώτες και δημόσιο 4 χρόνια και ένας μήνας,

μετά από διαλογική συζήτηση, και έχοντας υπόψη ότι η μεν πρώτη και ο τρίτος των υποψηφίων δεν αποδεικνύουν το απαιτούμενο προσόν των πέντε ετών σε θέση ευθύνης, η τέταρτη και πέμπτη των υποψηφίων δεν αποδεικνύουν ούτε την απαιτούμενη άριστη γνώση ξένης  γλώσσας, ούτε το απαιτούμενο προσόν των πέντε ετών σε θέση ευθύνης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

            Α) Εγκρίνει την πρόσληψη του κ. Πετρίδη Νικολάου του Παναγιώτη  στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α., ως μοναδικό υποψήφιο που πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων, επί θητεία τεσσάρων ετών αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης εργασίας η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την πάροδο δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

            Β) Η μισθοδοσία του ανωτέρω θα υπολογίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία (ν. 4354/2015 όπως ισχύει)

            Γ) Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

            Δ) εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της ΔΕΥΑΔ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας, καθώς και για κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για εφαρμογή της παρούσας

 

 

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη πρόσληψης Γενικού Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α. Διδυμοτείχου επί θητεία (τεσσάρων ετών)

Η ΔΕΥΑΔ

 Προκηρύσσει

Την πλήρωση της οργανικής θέσης του Γενικού Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Διδυμοτείχου, με το σύστημα της επιλογής και προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν στα γραφεία αυτής σχετική αίτηση μαζί με επικυρωμένα (όπου απαιτείται) αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και λοιπών δικαιολογητικών για την κάλυψη της θέσης, όπως και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο μέχρι την 3η Αυγούστου 2023 και ώρα 15.00. σύμφωνα με τη συνημμένη προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα...

Προβλήματα υδροδότησης της πόλης του Διδυμοτείχου

   Η ΔΕΥΑΔ ενημερώνει ότι τα προβλήματα υδροδότησης της πόλης του Διδυμοτείχου οφείλονται σε θραύση κεντρικού αγωγού στην πλημμυρική κοίτη του Ερυθροποτάμου, σε σημείο που είναι κατακλυσμένο από νερά.
   Η αποκατάσταση της βλάβης είναι αδύνατη πριν υποχωρήσουν τα νερά του Ερυθροποτάμου από το σημείο αυτό.
   Η ΔΕΥΑΔ προχωρά στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να υδροδοτηθούν το συντομότερο δυνατό όσες περισσότερες περιοχές της πόλης είναι εφικτό, παρακαλούνται όμως οι καταναλωτές του συνόλου της πόλης καθώς και των παρέβριων οικισμών σε λελογισμένη χρήση του ύδατος

Διαβάστε περισσότερα...

Αποφυγή πόσης ύδατος στον οικισμό του Ελαφοχωρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Δ.Ε.Υ.Α ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                                        Διδυμότειχο   : 22/2/2021

                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 466

                                                            

Ταχ. Δ/νση      :  ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 26                                                         

Ταχ. Κώδικας :  68300                                                        

Τηλέφωνο       :  2553022940                            

Fax                 :  2553022219          

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

H Δ.Ε.Υ.Α. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΩΣ ΛΟΓΩ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣ ΠΟΣΗ  ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΔ.

Διαβάστε περισσότερα...

Επανέναρξη διακοπών υδροδότησης οφειλετών ΔΕΥΑΔ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Διδυμοτείχου ενημερώνει ότι από Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 παύει να ισχύει η αναβολή διακοπών υδροδότησης οφειλετών η οποία είχε ανακοινωθεί στις 17 Μαρτίου 2020, λόγω των ειδικών συνθηκών που είχαν επιβληθεί λόγω του sars-cov-II
Παρακαλούμε τους οφειλέτες να προσέλθουν στην υπηρεσία για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους.
Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή