Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1004
A+ A A-

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                         Διδυμότειχο,  30 – 06 – 2017

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                                                             Αριθ. Πρωτ.  11                                                 

                                                       

                   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε Τακτική Συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00΄ μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για θέματα ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:

-    Ανακοινώσεις από την κ. Πρόεδρο

-    Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο

-    Ανακοινώσεις - προτάσεις - ερωτήσεις από Δημοτικούς Συμβούλους και Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

 Α/Α ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
01 Αποδοχή επιχορηγήσεων – χρηματοδοτήσεων και απόδοση στα  Ν.Π.Δ.Δ. κ.Κελεσίδης
02 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 Δήμου Διδυμοτείχου κ.Κελεσίδης
03 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού οχτάμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών έτους 2017 κ.Κελεσίδης
04 Έγκριση παραλαβής οριστικής μελέτης «Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στον καθορισμό λατομικής περιοχής στο Κουφόβουνο του Δήμου Διδυμοτείχου της Π.Ε. Έβρου» κ.Εμμανουηλίδης
05 Έγκριση παραλαβής οριστικής μελέτης «Φυτοτεχνική μελέτη που αφορά στον καθορισμό λατομικής περιοχής στο Κουφόβουνο του Δήμου Διδυμοτείχου της Π.Ε. Έβρου» κ.Εμμανουηλίδης
06 Άρση κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων και παροπλισμένων οχημάτων κ.Εμμανουηλίδης
07 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας στις υπηρεσίες του Δήμου Διδυμοτείχου κ.Κελεσίδης
08 Επί αιτήσεων Πολιτιστικών Συλλόγων για επιχορήγηση κ.Κελεσίδης
09 Επί αιτήσεως της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε." κ.Κελεσίδης
10 Δωρεά αγροτεμαχίου του Δήμου Διδ/χου στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου κ.Τοπαλούδης
11 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού για την συνέχιση του ανασκαφικού έργου και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Πλωτινόπολης κ.Τοπαλούδης
12 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Διδυμοτείχου ως Συνδεδεμένο Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη – Δ.Ε.Π.ΑΝ. κ.Τοπαλούδης
13 Έγκριση Έκθεσης πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Διδυμοτείχου κ.Τοπαλούδης
14 Έγκριση Απολογισμού οικ.έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου» κ.Μηνούδης
15 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας Νεολαίας και Περιβάλλοντος» κ.Σίμογλου
16 Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση Προέδρου της "Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Διδυμοτείχου" κ.Δήμαρχος
17 Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση εκπροσώπου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια"   κ.Δήμαρχος
18 Επί αιτήματος συμπαράστασης στο Δήμο Μήλου για τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου κ.Δήμαρχος
19 Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων αιρετών κ.Δήμαρχος
20 Καθορισμός τόπου και ημερομηνίας Απολογισμού Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2016 σύμφωνα με το άρθρ. 217 του Ν.3463/06 κ.Πρόεδρος
21 Επί αιτήσεων Δημοτών και Φορέων κ.Πρόεδρος

                        Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                                            ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή