ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 757
A+ A A-

Πρόσκληση ΔΣ για 28-3-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αριθ. Πρωτ. 07

Διδυμότειχο 24– 03 – 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε Τακτική Συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.30 ́ μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για θέματα ημερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:

  • -  Ανακοινώσεις από την κ. Πρόεδρο

  • -  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο

  • -  Ανακοινώσεις- προτάσεις- ερωτήσεις από Δημοτικούς Συμβούλους και Προέδρους

    Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

  1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1

Αποδοχή επιχορηγήσεων – χρηματοδοτήσεων και απόδοση στα Ν.Π.Δ.Δ.

Πρόεδρος

2

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στον Οικισμό Ιατράδων της Τ.Κ.Ασπρονερίου

Πρόεδρος

3

Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ.Κουφοβούνου

Πρόεδρος

4

Ανάκληση της αριθμ.51/2014 Α.Δ.Σ. (Έγκριση της σύναψης και του σχεδίου της Διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του ν.3852/10 μεταξύ της Π.Α.Μ.Θ. και του Δήμου Διδ/χου , για την υλοποίηση του έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) και λήψη νέας απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν.3852/2010

Δούλιογλου

5

Έγκριση υποβολής αίτησης για ρύθμιση εξόφλησης οφειλής του Δήμου Διδυμοτείχου προς το Ι.Κ.Α.

Γκουρλουμένου

6

Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2014 (2η Τροποποίηση)

Βαργιαμίδου

7

Έγκριση αιτήματος παράτασης σύμβασης «Εικονική Περιήγηση Δήμου Διδυμοτείχου

Βαργιαμίδου

8

Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ ́ τριμήνου οικονομικού έτους 2013

Βαργιαμίδου

9

Επί εγγράφων Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε

Βαργιαμίδου

10

Συμπληρωματική έγκριση της αριθμ.8/2014 Α.Δ.Σ. (Έγκριση Οφειλών Δήμου Διδυμοτείχου στις 31-12-2013)

Βαργιαμίδου

11

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των προμηθειών του έργου αυτεπιστασίας «Καθαρισμός – Προσωρινή υποστύλωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Λουτρών Ψιθύρων»

Βαργιαμίδου

12

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας σπόρων-φυτών-

Βαργιαμίδου

Σελίδα 1 από 3

 

δενδρυλλίων (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)

 

13

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας φυτοπαθολογικού

Βαργιαμίδου

14

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)

Βαργιαμίδου

15

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας ελαστικών (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)

Βαργιαμίδου

16

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)

Βαργιαμίδου

17

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας κτηνιατρικού υλικού (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)

Βαργιαμίδου

18

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας εξοπλισμού παρακολούθησης δημοτικών κτιρίων και περιβάλλοντα χώρου αυτών (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)

Βαργιαμίδου

19

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας υλικών φαρμακείου (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)

Βαργιαμίδου

20

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας ειδών μεγαφωνικών εγκαταστάσεων (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)

Βαργιαμίδου

21

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)

Βαργιαμίδου

22

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας φιαλών βιομηχανικών αερίων (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)

Βαργιαμίδου

23

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας σφραγίδων, κλειδιών (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)

Βαργιαμίδου

24

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας λογισμικού διαχείρισης προσωπικού (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)

Βαργιαμίδου

25

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας ειδών ιματιοθήκης (αρ.28 ΕΚΠΟΤΑ)

Βαργιαμίδου

26

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης πεζοδρόμων στον αρχαιολογικό χώρο Καλέ Διδυμοτείχου (πλακοστρώσεις, διαμορφώσεις, διαδρομές, σήμανση)»

Πανιτσίδης

27

Έγκριση τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή ορθογωνικού οχετού πλησίον Ε.Α.Σ. Διδυμοτείχου»

Πανιτσίδης

28

Έγκριση τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Επίστρωση δαπέδου γυμναστηρίου ΕΠΑΛ Διδυμοτείχου»

Πανιτσίδης

29

Παράταση έργου «Εργασίες διαμόρφωσης πεζοδρόμων στον αρχαιολογικό χώρο Καλέ Διδυμοτείχου (πλακοστρώσεις, διαμορφώσεις, διαδρομές, σήμανση)»

Πανιτσίδης

30

Παράταση έργου «Έργα υποδομής και συντήρηση εσωτερικής οδοποιΐας Δημοτικής Ενότητας Διδυμοτείχου»

Πανιτσίδης

31

Παράταση έργου «Έργα υποδομής και συντήρηση εσωτερικής οδοποιΐας Δημοτικής Ενότητας Μεταξάδων»

Πανιτσίδης

32

Τροποποίηση της αριθμ.297/2012 Α.Δ.Σ. (Έγκριση υποβολής αιτημάτων για παραχώρηση τμημάτων των Δημοσίων Κτημάτων με Α.Β.Κ. 781 και 785 στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Έβρου)

Δούλιογλου

33

Παραχώρηση Δημοτικού ακινήτου στην Ιερά Μητρόπολη Διδ/χου Ορεστιάδος και Σουφλίου για την φιλοξενία του Οικουμενικού Πατριάρχη

Δούλιογλου

Σελίδα 2 από 3

34

Πρακτική εξάσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

Σαραντάκη

35

Επί αιτήσεως της Σχολικής Επιτροπής Α ́Βαθ/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Διδ/χου (αποφ.9/2014) για έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Παρασκευόπουλος

36

Επί αιτήσεως της Σχολικής Επιτροπής Β ́Βαθ/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Διδ/χου (αποφ.3/2014) για έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Τοπαλούδης

37

Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας κοινόχρηστων ποδηλάτων – Ορισμός Υπαλλήλων

Τοπαλούδης

38

Άνοιγμα ειδικού τραπεζικού λογαριασμού στη Eurobank που αφορά τις συναλλαγές με πιστωτική κάρτα στο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων

Τοπαλούδης

39

Μερική Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Α. Δήμου Διδ/χου έτους 2014 (2η Τροποποίηση)

Τζιβάρας

40

Επί αιτήσεως της DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. για την παραχώρηση οικίσκου και ιστού

Τοπαλούδης

41

Παραχώρηση χώρου στο Λαογραφικό Σύλλογο Διδυμοτείχου «Ο Μπέης»

Πρόεδρος

42

Επί αιτήσεως του Εκπολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Διδυμοτείχου «Τα Δίδυμα Τείχη»

Πρόεδρος

43

Επί αιτήσεως του Μορφωτικού Συλλόγου «Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου» για οικονομική ενίσχυση

Πρόεδρος

44

Επί αιτήσεως Γουδουσάκη Κωνσταντίνου

Πρόεδρος

45

Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων Δημάρχου

Πρόεδρος

46

Επί Αιτήσεων Δημοτών και Φορέων

Πρόεδρος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σελίδα 3 από 3

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή