ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1015
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1019
A+ A A-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ έργου: "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017 (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ"

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού έργου: " ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017 (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ "

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧOΥ, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2017 (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ», προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 56.244,88 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και απολογιστικά)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 30/01/2018 ημέρα Τρίτη και η ώρα λήξης 10:00 π.μ.

Η ημέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 02/02/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Λοιπές πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα σύμβασης

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή