Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 974
A+ A A-

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια "Αναλωσίμων ειδών εκτυπώσεων - Γραφικής ύλης - Χαρτιού εκτυπώσεων"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Μ.Θ.

Δ Η Μ Ο Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: 7 /4/2015
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:
5312

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : Γ65

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ –ΤΟΝΕΡ) –ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ –ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ –ΤΟΝΕΡ) –ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ –ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ Προϋπολογισμού : 48.661.82 Ευρώ με τον Φ.Π.Α.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη του ΕΚΠΟΤΑ.

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

    1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Διδ/χου το αργότερο μέχρι την 22/4/2015 και ώρα 10.15 π.μ. (Έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:

α. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπο τους

Στην Επιτροπή Διαγωνισμού την 22 / 4 /2015 από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 10.15 π.μ. (Λήξη υποβολής των προσφορών ).

β. Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγουμένης του διαγωνισμού ημέρα 21/4 /2015 , στο Δήμο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Βασ. Γεωργίου 1, 68300 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ.

2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ανεγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατουμένου αντικειμένου γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο

3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο παρακάτω ποσό ανάλογα με την ομάδα (2% χωρίς το ΦΠΑ ):

ΟΜΑΔΑ Α’ : 584,49 €
ΟΜΑΔΑ Β’ 143,62 €
ΟΜΑΔΑ Γ΄: 63,14 €

ή το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των ομάδων σε περίπτωση συμμετοχής για περισσότερες από μία ομάδες.

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον Δήμο Διδυμοτείχου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. : 25533 50662/ 663 Θ. Γκουντινάκη- Α. Πετρίδου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή