Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1019
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1015
A+ A A-

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ προκηρύσσει

πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Συνολικού Προϋπολογισμού : 39.961,84€ με τον Φ.Π.Α. 23% για τμηματική παράδοση στον Δήμο Διδυμοτείχου.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη του ΕΚΠΟΤΑ

1. ΧΡΟΝΟΣΚΑΙΤΟΠΟΣΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Διδ/χου το αργότερο μέχρι την 26/2/2015 και ώρα 10.15 π.μ. (Έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:
α. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπο τους

Στην Επιτροπή Διαγωνισμού την 26/2/2015 από ώρα 10.00 μέχρι 10.15 (Λήξη υποβολής των προσφορών ).
β. Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγουμένης του διαγωνισμού ημέρα 25/2/2015, στο Δήμο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Βασ. Γεωργίου 1, 68300 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ.

2. ΔΕΚΤΟΙΣΤΟΝΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατουμένου αντικειμένου γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των : 649,79€

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 25533 50662/50663 αρμόδιοι: κα Γκουντινάκη).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή