Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 974
A+ A A-

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια Ζωοτροφών έτους 2015"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την « Προμήθεια Ζωοτροφών έτους 2015»

Προϋπολογισμού : 24.916,50 Ευρώ με τον Φ.Π.Α.(13 %)
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη του ΕΚΠΟΤΑ.
1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Διδ/χου το αργότερο μέχρι την 24/2/2015 και ώρα 12:15π.μ. (Έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:
α. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπο τους Στην Επιτροπή Διαγωνισμού την 24/2/2015 από ώρα 12:00 μέχρι 12:15 (Λήξη υποβολής των προσφορών ).
β. Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγουμένης του διαγωνισμού ημέρα 23/2/2015, στο Δήμο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Βασ. Γεωργίου 1, 68300 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ.
2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατουμένου αντικειμένου γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο
3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των : 441,00 €
4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον Δήμο Διδυμοτείχου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών (υπευθ. κα. Πετρίδου/ κα Θ. Γκουντινάκη) στα τηλ. : 25533 50663/ -662 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή