Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 757
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1015
A+ A A-

Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2014

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: 30/6/2014
​ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 13563
Aριθμ. Αποφασης : Γ 86

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμοκαταλόγου της κάθε εταιρείας σε ακέραιες μονάδες ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ » Συνολικού Προϋπολογισμού : 23.999,76€ με τον Φ.Π.Α. 23% για ελεύθερη παράδοση στον Δήμο Διδυμοτείχου.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη του ΕΚΠΟΤΑ.

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Διδ/χου το αργότερο μέχρι την 8/7/2014 και ώρα 10.30 π.μ. (Έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:
α. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπο τους Στην Επιτροπή Διαγωνισμού την 8/7/2014 από ώρα 10.15 μέχρι 10.30 π.μ. (Λήξη υποβολής των προσφορών ).
β. Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγουμένης του διαγωνισμού ημέρα 7/7/2014, στο Δήμο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Βασ. Γεωργίου 1, 68300 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ.

2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατουμένου αντικειμένου γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο

3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των :1.199,99€

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 25533 50662/50663 αρμόδιος υπάλληλος: κα Γκουντινάκη ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή