Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1015
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1019
A+ A A-

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ».

Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 59.867,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % εκ των οποίων το ποσό των 11.587,20 € είναι ο αναλογούν Φ.Π.Α. Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30-1-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Διδυμοτείχου.

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Δήμο Διδυμοτείχου με οποιοδήποτε τρόπο επί αποδείξει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Τεύχος, Έντυπα προσφοράς κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας Βασ. Γεωργίου & Ορφέως, τ.κ. 68300, Διδυμότειχο όπως και από την ιστοσελίδα του Δήμου Διδυμοτείχου (www.didymoteicho.gr).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2553350637, 2553350663 FAX επικοινωνίας 2553024424, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Πανιτσίδης Παναγιώτης και κα Καμίλη Δέσποινα.

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή