Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 974
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1019
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1018
A+ A A-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

9/1/2017

Απόφαση Δημάρχου για μη λειτουργία των Σχολείων στις 10/1/2017.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ                                       Διδυμότειχο 09 – 01 - 2017

ΝΟΜΟΣ   ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                            

Τηλ. 2553350602                

FAX: 25530 24424

ΘΕΜΑ: Μη λειτουργία σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Καλλικρατικού Δήμου Διδυμοτείχου.

                                      Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΑΡΙΘΜ Α-32 /2017

                                  Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς       Δ ι δ υ μ ο τ ε ί χ ο υ

Έχοντας υπόψη:

1)- Τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγρ. 4 περίπτ. 27 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2)- Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/τεύχος Α΄/01-05-2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις»

3)- Το Τοπικό Σχέδιο «Ξενοκράτης-Χιονοπτώσεις-Παγετός»

4)- Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Διδυμοτείχου.

5)- Την αριθ. 4/8-1-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, σύμφωνα με την οποία από την Τρίτη 10-1-2017 μέριμνα για την διακοπή μαθημάτων έχει ο κατά περίπτωση αρμόδιος Δήμος, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

            Λόγω της χιονόπτωσης και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, που επικρατούν στην διοικητική περιφέρεια του Καλλικρατικού Δήμου Διδυμοτείχου, αύριο Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 δεν θα λειτουργήσουν οι Σχολικές Μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης και της Β/θμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Διδυμοτείχου και Μεταξάδων.

                                                                          

                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

                                                                            

                                                                                     ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Κοινοποιείται:

α) Δημοτική Ενότητα Διδυμοτείχου

β) Δημοτική Ενότητα Μεταξάδων

γ) Διευθύνσεις Α/θμιας – Β/θμιας Εκπαίδευσης

   (για ενημέρωση των σχολικών μονάδων τους)

δ) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης

   Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

ε) Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

   Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

στ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ζ) Διεύθυνση Διοικητικών- Οικον. Υπηρεσιών

η) Γραφείο Αρμοδίου Αντιδημάρχου

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή