Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 1015
A+ A A-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ στο ΜΗΜΕΔ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων δημοτικών οδών Δήμου Διδυμοτείχου έτους 2018» Προϋπολογισμού: 200.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ στο ΜΗΜΕΔ

Το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου Διδυμοτείχου, κατ΄ εφαρµογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών, ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης µέσω του ηλεκτρονικού μητρώου µελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή µελών επιτροπής διαγωνισµού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Η   ηλεκτρονική   κλήρωση   διενεργείται   μεταξύ   των   τεχνικών   υπαλλήλων   σε   επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι καταχωρημένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.), κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων δημοτικών οδών Δήμου Διδυμοτείχου έτους 2018» Προϋπολογισμού: 200.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί από την επιτροπή του άρθρου 5.4 παρ. 1 της αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία συγκροτήθηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων του ΜΗΜΕΔ, µε την αριθ. 156/2018 απόφαση Ο.Ε. του Δήµου Διδυμοτείχου.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21/12/2018 και ώρα 10:00

π.µ. µέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή