ОБЩИНА ДИМОТИКА

Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 1015
A+ A A-

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δύο (2) ατόμων με σύμβαση δύο μηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού δύο (2) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.
2.Την υπ΄αριθ. 28/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Προγραμματισμού Προσλήψεων έκτακτου Προσωπικού έτους 2014.
3. Την υπ΄αριθ. 55/2014 Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού (7) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.
4.Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ << Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών>>, το άρθ. 78, το οποίο αντικατέστησε το άρθ. 17 του ν. 3870/2010 ( Α΄ 138)
5. Την υπ΄αριθ. 8164/14-4-2014 ανακοίνωση του Δημάρχου Διδ/χου περί πρόσληψης επτά (7) ατόμων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , χρονικής Διάρκειας δύο (2) μηνών και την υπ΄αριθ. 404/29-4-2014 Απόφαση Δημάρχου για την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών λόγω ελλιπών δικαιολογητικών πρόσληψης των υπολοίπων υποψηφίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, Ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Καθαριότητα) , για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών ( αντιμετώπιση της επιτακτικής ανάγκης ενίσχυσης του υπηρετούντος προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας, που έχει αποδυναμωθεί λόγω της αποχώρησης επτά (7) υπαλλήλων για συνταξιοδότηση, το οποίο εξυπηρετεί τις περιοχές ευθύνης του διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου , 22 Τοπικές Κοινότητες ήτοι 34 Οικισμούς συνολικά, ιδίως για αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμό οδών – πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, μνημείων κ.λ.π., ανάγκες που συνεχώς αυξάνονται με την τουριστική κίνηση και την αποτροπή δημιουργίας εστιών μόλυνσης, δεδομένου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την πρόσληψη του αιτούμενου προσωπικού δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτούμενες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους του Δήμου Διδυμοτείχου), χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών

Α '. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών που θα τους ανατεθούν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.

Β΄. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Για τους ΥΕ-Γενικών καθηκόντων (-2- θέσεις) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Γ'. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
Προτάσσονται κατά σειρά
1. Υποψήφιοι του Δήμου Διδυμοτείχου
2. Υποψήφιοι των υπόλοιπων δήμων του Νομού ΄Εβρου.
3. Οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (χωρίς εντοπιότητα)

Δ '. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στο Γραφείο της Γραμματείας (Νο. 1 ), σε εργάσιμες ώρες και ημέρες, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα ανάρτησής της στο δημοτικό μας κατάστημα, ήτοι από 7-5-2014 έως και 13/5/2014.

Ε '. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Υ.Δ. ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα, ήτοι ότι -α) δεν έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής -β) δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε -γ) δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και -δ) δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
3. Υ.Δ. του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται εάν το τελευταίο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αίτησής τους έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αφορά τους υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα)
5. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση εντοπιότητας (δημότης ή κάτοικος αντίστοιχα).

ΣΤ'. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του δήμου και να κοινοποιηθεί σε όλους τους Προέδρους των δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

FaLang translation system by Faboba
Πίσω στην κορυφή