MUNICIPALITY OF DIDYMOTEICHO

A+ A A-

Ενεργοποίηση υπηρεσίας i-bill της ΔΕΥΑΔ

 

 Αγαπητοί καταναλωτές

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία i-Bill.η οποία είναι μια εφαρμογή με την οποία οι λογαριασμοί δημιουργούνται ηλεκτρονικά και αποστέλλονται στους καταναλωτές με e-mail . Τα οφέλη της υπηρεσίας είναι ότι οι καταναλωτές:

·         Ενημερώνονται ταχύτατα για τον λογαριασμό τους.

·         Έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς όλο το 24ωρο.

·         Συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς βοηθούν στην εξοικονόμηση παραγωγής χαρτιού.

Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://deyadid.i-bill.gr

Read more...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ποιότητα νερού στις Δημοτικές Κοινότητες Απρονερίου και Βρυσικών)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με αφορμή ανυπόστατες φήμες που κατά πληροφορίες μας κυκλοφορούν στην περιοχή του Δήμου Δδυμοτείχου, η ΔΕΥΑΔ διαβεβαιώνει ότι το νερό που παρέχεται στους κατοίκους των οικισμών Ασπρονέρι, Βρυσικά, Γιατράδες και Σαύρα απολυμαίνεται κανονικά όπως πάντα, ελέγχεται τακτικά η αποτελεσματικότητα της απολύμανσης και είναι απολύτως ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για πόση. Η διανομή εμφιαλωμένου ύδατος πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες εξαιτίας των διακοπών υδροδότησης στους οικισμούς αυτούς και μόνο για αυτόν το λόγο.

 

Σε περίπτωση που λόγω αλλαγής της γεώτρησης τροφοδότησης των δεξαμενών ή λόγω τυχόν έκτακτων γεγονότων, η ΔΕΥΑΔ θα ενημερώσει υπεύθυνα και άμεσα τους καταναλωτές με τον προσφορότερο τρόπο και εφόσον απαιτηθεί θα φροντίσει ώστε να προμηθεύσει τους καταναλωτές με πόσιμο νερό. 

 

Read more...

Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή

 

1οΘέμαΗΔ:[ΑΔΣ 94/2023]

Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή

                                                                             

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την από 7-8-2023 εισήγηση του ασκ. καθήκοντα Γεν.Δ/ντή η οποία έχει ως εξής:

 

Με την 96/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου  λήφθηκε απόφαση για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου επί θητεία τεσσάρων (4) ετών (με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα τέσσερα έτη) και καθορίστηκαν τα ιδιαίτερα προσόντα αυτού. Στη συνέχεια η απόφαση αυτή στάλθηκε στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο με την 8211/1-2-2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΒΗ46ΜΤΛ6-Α87)  απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών ενέκρινε την πρόσληψη ενός ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή επί θητεία τεσσάρων (4) ετών (χωρίς όμως τη δυνατότητα ανανέωσης της θητείας)

Στη συνέχεια με την 92/23 απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη, προκήρυξη (με ΑΠ 2078/2023), η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 13/7/2023 (ΑΔΑ 9ΠΓΦΟΕΦΣ-ΩΦ1), στον ιστότοπο του Δήμου Διδυμοτείχου στις 13/7/2023, στην πανελλήνια εφημερίδα «Ριζοσπάστης» στο φύλο 15-16/7/2023, στην τοπική εφημερίδα «η Γνώμη» της 17/7/2023, και στην τοπική εφημερίδα «Μεθόριος» στις 20/7/2023, ενώ τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της ΔΕΥΑΔ στις 13/7/2023 και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Διδυμοτείχου στις 17/7/2023. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληγε στις 3/8/2023.

Έως σήμερα υποβλήθηκαν πέντε αιτήσεις (όλες εμπρόθεσμα), αυτές των

1.     Γκ. Ιφ. του Ιωαν. (ΑΠ 2431/23)

2.     Π. Ν. του Π. (ΑΠ 2435/23)

3.     Κ. Γ. του Αν. (ΑΠ 2446/23)

4.     Ντ. Ευαγ. του Δ.  (ΑΠ 2449/23) και

5.     Μ. Φ. του Τ. (ΑΠ 2479/23)

Θέτω υπόψη σας τις αιτήσεις με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά και παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά

 

 

 

Το Δ/κο Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του ασκούντα καθήκοντα Γεν.Δ/ντη, το γεγονός ότι σύμφωνα με την προκήρυξη, προαπαιτούμενα προσόντα είναι αυτά του Ν.1069/80 (ήτοι κατοχή πτυχίου ανωτάτης εκπαίδευσης, άριστη γνώση ξένης γλώσσας, και πέντε τουλάχιστον χρόνια σε θέση ευθύνης στο στενό δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό τομέα), ενώ επιθυμητά προσόντα είναι η εντοπιότητα (κάτοικος Ν. Έβρου)-πρόταξη έναντι λοιπών υποψηφίων και η γνώση σε αναλύσεις ύδατος και λυμάτων (συνεκτίμηση), καθώς και τις αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίες έχουν ως εξής:

 

1.  Γκ. Ιφ. του Ιωαν. (ΑΠ 2431/23)

            Κύρια Προσόντα: -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΑΠ,
-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΑΧΕΊΡΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΑΠ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡ/ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΠΘ
-ΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2008),
-Ξένη Γλώσσα ΕΠΙΠΕΔΟΥ
C2,
  Εμπειρία 11 χρόνια και 6 μήνες σε θέσεις υπαλλήλου
- Κάτοικος Ν. Έβρου
- Εμπειρία 3 μηνών σε χημείο

 2. Π. Ν. του Π. (ΑΠ 2435/23)

            Κύρια Προσόντα: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΕΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
-ΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2006),
- Ξένη Γλώσσα ΕΠΙΠΕΔΟΥ
C2,
- Εμπειρία 10 χρόνια ως ιδιοκτήτης επιχείρησης,
- Κάτοικος Ν. Έβρου
- ερευνητικά προγράμματα (χημικές αναλύσεις σε ύδατα   και ρύπους) 3 έτη και 4 μήνες, χημικός σε εταιρεία τροφίμων 7 μήνες

3.  Κ. Γ. του Αν. (ΑΠ 2446/23)

       Κύρια Προσόντα: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΠΘ
- ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΜΘ (2014)
-Ξένη Γλώσσα ΕΠΙΠΕΔΟΥ
C2,
  Εμπειρία Αυτοαπασχολούμενος μηχανολόγος μηχανικός (εξωτερικός συνεργάτης ΔΕΥΑΔ) 4 έτη και ένας μήνας,
- Κάτοικος Ν. Έβρου
- Επορική δραστηριότητα 1 έτος και 3 μήνες

4.  Ντ. Ευαγ. του Δ.  (ΑΠ 2449/23)

       Κύρια Προσόντα: -ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  (2014)
  Εμπειρία Υπάλληλος γραφείου 30 μήνες,
- Κάτοικος Ν. Έβρου
- Υπάλληλος/υπεύθυνη ΚΔΑΠ 14 μήνες

5.  Μ. Φ. του Τ. (ΑΠ 2479/23)

            Κύρια Προσόντα: -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΠΘ,
-ΠΟΛΙΤΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΘ
- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡ/ΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΑΠ
-Ξένη Γλώσσα ΕΠΙΠΕΔΟΥ
C1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, Β2 ΑΓΓΛΙΚΑ, Α1 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ,
  Εμπειρία: Τεχνικό γραφείο από το 2017, συμβάσεις μίσθωσης έργου (παρακολούθηση έργων ΕΣΠΑ και
INTERREG) με ιδιώτες και δημόσιο 4 χρόνια και ένας μήνας,

μετά από διαλογική συζήτηση, και έχοντας υπόψη ότι η μεν πρώτη και ο τρίτος των υποψηφίων δεν αποδεικνύουν το απαιτούμενο προσόν των πέντε ετών σε θέση ευθύνης, η τέταρτη και πέμπτη των υποψηφίων δεν αποδεικνύουν ούτε την απαιτούμενη άριστη γνώση ξένης  γλώσσας, ούτε το απαιτούμενο προσόν των πέντε ετών σε θέση ευθύνης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

            Α) Εγκρίνει την πρόσληψη του κ. Πετρίδη Νικολάου του Παναγιώτη  στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α., ως μοναδικό υποψήφιο που πληροί το σύνολο των απαιτούμενων προσόντων, επί θητεία τεσσάρων ετών αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης εργασίας η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την πάροδο δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

            Β) Η μισθοδοσία του ανωτέρω θα υπολογίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία (ν. 4354/2015 όπως ισχύει)

            Γ) Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

            Δ) εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της ΔΕΥΑΔ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας, καθώς και για κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για εφαρμογή της παρούσας

 

 

Read more...

Προκήρυξη πρόσληψης Γενικού Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α. Διδυμοτείχου επί θητεία (τεσσάρων ετών)

Η ΔΕΥΑΔ

 Προκηρύσσει

Την πλήρωση της οργανικής θέσης του Γενικού Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Διδυμοτείχου, με το σύστημα της επιλογής και προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν στα γραφεία αυτής σχετική αίτηση μαζί με επικυρωμένα (όπου απαιτείται) αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και λοιπών δικαιολογητικών για την κάλυψη της θέσης, όπως και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το αργότερο μέχρι την 3η Αυγούστου 2023 και ώρα 15.00. σύμφωνα με τη συνημμένη προκήρυξη

Read more...

Ένταξη του έργου της ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ΕΕΛ Διδυμοτείχου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Με την 10299/2021/7-4-2022 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε το έργο «Αναβάθμιση υποδομών ΕΕΛ Διδυμοτείχου»  συνολικού προϋπολογισμού 1.419.607,8 € (ποσό χρηματοδότησης 1.144.845,00 €) στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Το συγκεκριμένο έργο αφορά σε ένα κύριο υποέργο με τίτλο Αναβάθμιση υποδομών ΕΕΛ Διδυμοτείχου, δηλαδή στην αναβάθμιση - προσθήκη εξοπλισμού των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Διδυμοτείχου, ώστε να  βελτιστοποιηθεί η απόδοσή του

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός αφορά παρέμβαση στις παρακάτω επιμέρους  μονάδες επεξεργασίας:

1. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ
2. ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ
3. ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ
4. ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΜΟΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
5. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ Νο 2
6. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (γραμμή Νο 2)
7. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ
8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ.
9. ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ
10. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ
11. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Επίσης το έργο περιλαμβάνει και δύο υποστηρικτικά υποέργα: την προετοιμασία και επικαιροποίηση του φακέλου υποβολής του έργου και το διοικητικό κόστος του φορέα επίβλεψης, υλοποίησης και διαχείρισης έργου

 

Read more...

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και περιορισμού των πραγματικών απωλειών νερού των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Διδυμοτείχου, στα Οικονομικά Βέλτιστα Επίπεδα

Η πράξη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και άμεσου εντοπισμού των αφανών διαρροών.
Οι επεμβάσεις θα αφορούν στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Εξωτερικού Υδραγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Διδυμοτείχου και μόνο στην πόλη του Διδυμοτείχου και το Εσωτερικό Υδραγωγείο.
Στόχος είναι η εγκατάσταση ενός συνολικού συστήματος μέτρησης και ορθού υπολογισμού του υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου των διαρροών στην Δ.Ε. Διδυμοτείχου. Οι επεμβάσεις που θα γίνουν δεν θα επιβαρύνουν περιβαλλοντικά τις περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί o πλήρης έλεγχος του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. Διδυμοτείχου αποκτώντας ταυτόχρονα ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεπαρακολούθησης των εγκαταστάσεων παραγωγής και διάθεσης του πόσιμου νερού καθώς και περιορισμού των διαρροών του δικτύου ύδρευσης
Συνολικός προϋπολογισμός της πράξης: 1.838.300,00 € με ΦΠΑ

 

Read more...

Ένταξη του έργου του Δήμου Διδυμοτείχου με τίτλο «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Με την 10300/2021 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε το έργο «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου» συνολικού προϋπολογισμού 6.318.413,79 € στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (ποσό χρηματοδότησης 5.095.494,99 €)

Το συγκεκριμένο έργο αφορά σε 3 κύρια υποέργα:

Το 1ο κύριο υποέργο έχει τίτλο: Εξορθολογισμός όδευσης δικτύων υδροδότησης δεξαμενής Κάστρου Διδυμοτείχου (Εξωτερικό υδραγωγείο Διδυμοτείχου – Παρακάμψεις πεδινών τμημάτων Ερυθροποτάμου και Ψαθάδων).
    Η ύδρευση του Διδυμοτείχου διασφαλίζεται από 3 προσαγωγούς, τον βορειοδυτικό προσαγωγό Παταγής, τον νότιο των Ψαθάδων, καθώς και τον βορειανατολικό προσαγωγού του Σχιστού.
    Ο υφιστάμενος προσαγωγός Παταγής, που είναι ο κύριος βορειοδυτικός κλάδος ύδρευσης, διέρχεται σήμερα μέσα από την πλημμυρική κοίτη του Ερυθροποτάμου, με τεράστια προβλήματα στις περιπτώσεις αποκατάστασης βλαβών στην συγκεκριμένη περιοχή.
    Ο υφιστάμενος προσαγωγός Ψαθάδων, που είναι ο κύριος νότιος κλάδος ύδρευσης, διερχόμενος από το πεδινό τμήμα Ψαθάδων, επιφέρει και αυτός πολλαπλά προβλήματα κατά την χειμερινή περίοδο με τις επαναλαμβανόμενες πλημμύρες του Έβρου.
  Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η αλλαγή χάραξης των δύο αυτών προσαγωγών. Συν. μήκος νέων προσαγωγών: παράκαμψης Ερυθροποτάμου 5.624 m και παράκαμψης Ψαθάδων 5.325m

Το 2ο κύριο υποέργο έχει τίτλο: Εκσυγχρονισμός γεωτρήσεων και προμήθεια – εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας νερού.
   Περιλαμβάνει τα παρακάτω:
   1) Την επαναλειτουργία της γεώτρησης Γ1 Ψαθάδων: την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου αντλητικού συγκροτήματος με εγκατάσταση επεξεργασίας του νερού για μείωση της θολότητας και αφαίρεσης του μαγγανίου με τη μέθοδο της ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ – ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗΣ-ΜΕΤΑΧΛΩΡΙΩΣΗΣ.
    2) Την αναβάθμιση της γεώτρησης Πραγγίου: με την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου αντλητικού συγκροτήματος με εγκατάσταση επεξεργασίας του νερού για αφαίρεση Νιτρικών με τη μέθοδο της ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ

Το 3ο κύριο υποέργο έχει τίτλο: Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης και Μετρητών Κατανάλωσης του Δήμου Διδυμοτείχου.
  Σκοπός του υποέργου είναι η εγκατάσταση υποδομών και συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού στα εσωτερικά δίκτυα διανομής πόσιμου ύδατος κύριων οικισμών, ώστε να επιτυγχάνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των εσωτερικών δικτύων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου διανομής νερού. Έτσι, με την εγκατάσταση κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού και παραμετροποιημένου λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται (και θα επεξεργάζονται) πληροφορίες από κομβικά σημεία του εσωτερικού δικτύου της πόλης ώστε να ενημερώνεται το
σύστημα για:
• Εντοπισμό Διαρροών (και διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού για άμεσο συντονισμό εργασιών και αντιμετώπιση/ελαχιστοποίηση απωλειών)
• Ισοζυγίου νερού
• Κατανάλωση νερού, και
• Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος

Επίσης το έργο περιλαμβάνει και δύο υποστηρικτικά υποέργα: την προετοιμασία και επικαιροποίηση του φακέλου υποβολής του έργου και το διοικητικό κόστος του φορέα επίβλεψης, υλοποίησης και διαχείρισης έργου


 

 

Read more...

Προβλήματα υδροδότησης της πόλης του Διδυμοτείχου

   Η ΔΕΥΑΔ ενημερώνει ότι τα προβλήματα υδροδότησης της πόλης του Διδυμοτείχου οφείλονται σε θραύση κεντρικού αγωγού στην πλημμυρική κοίτη του Ερυθροποτάμου, σε σημείο που είναι κατακλυσμένο από νερά.
   Η αποκατάσταση της βλάβης είναι αδύνατη πριν υποχωρήσουν τα νερά του Ερυθροποτάμου από το σημείο αυτό.
   Η ΔΕΥΑΔ προχωρά στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να υδροδοτηθούν το συντομότερο δυνατό όσες περισσότερες περιοχές της πόλης είναι εφικτό, παρακαλούνται όμως οι καταναλωτές του συνόλου της πόλης καθώς και των παρέβριων οικισμών σε λελογισμένη χρήση του ύδατος

Read more...
Subscribe to this RSS feed
FaLang translation system by Faboba
Back to top